آنتن قرائتگر ثابتآنتن‌ها به طور کلی انرژی حاصل از یک حجم الکتریکی را گرفته و به صورت امواج رادیویی پخش می‌نمایند. هم تگها و هم ریدرها دارای آنتن هستند. درکل ریدرها الکتریسیته تولید می‌کنند که شامل داده‌های مدولیزه شده بوده و به آنتن بخش خارجی منتقل می‌کند. آنتن الکتریسیته‌ی دریافتی را به امواج رادیو تبدیل می‌نماید. آنتنهای تگ امواج رادیویی را دریافت و مجدداً به الکتریسیته قابل استفاده در ساختار خاص تبدیل می‌کند. تگها الکتریسیته موردنظر را به عنوان تغذیه برای آنتن‌ها فرستاده تا پاسخهای رمزگذاری خود را که توسط ریدر قابل خواندن است تولید نمایند.
آنتنها برای چهار فرکانس RFID از یکی به دیگری کاملاً متفاوت است. برای تیم‌های فرکانس پایین (125KHz) و فرکانس بالا (13.56 MHz) طول‌موج بسیار زیاد است. آنها برای ارتباط از القاء الکتریکی استفاده می‌کنند. بنابراین آنتنها از جنس سیمهای پیچیده شده‌ی مس می‌باشند. آنتن‌های فرکانس بالا باید با دقت زیاد ساخته شوند و از طرف دیگر با خطاهای بسیار کوچک قابل تحمل باشند. اما در مقابل آنتن‌های ریدر با فرکانسهای بالای آلترا بیشتر خطاها را مانیتور کرده و تحمل می‌نمایند و قادر به بیرون راندن امواج رادیویی هستند که در فاصله‌ی طولانی حرکت می‌کنند طول‌موج آنها تقریباً چیزی درحدود 33سانتی‌متر است.
یک ریدر برای به کار انداختن تگها از آنتن‌ها استفاده می‌کند، از این طریق اطلاعات را خوانده و آنها را به شبکه منتقل و از آنجا به کامپیوتر میزبان می‌فرستد. ریدرها می‌توانند اطلاعات را برروی حافظه خود نیز ضبط نمایند. پس در این صورت باید ریدر از نوع خواندنی- نوشتنی باشد. در موارد پیچیده‌ی امروزی، ریدرها اطلاعات دقیقی را فرستاده که با امواج رادیویی رمزگذاری شده تولید می‌شوند. سپس دریافت‌کننده تگها، سیگنالها را گرفته، پیغام صحیح را انتخاب و از آنتن خود برای فرستادن پاسخ استفاده می‌کند.

آدرس دفتر مرکزی: 
تهران - سهروردی شمالی - تقاطع میرزای زینالی - پلاک 312- واحد 5

تلفن دفتر مرکزی :
  86030536-88895129(9821+)   

             Email : info@pstaha.com

تماس با ما در          

Copyright © pishgaman sant taha. All Rights Reserved