استقرار سامانه مدیریت ناوگان خودرویی در شرکت آبفای تهران استقرار سامانه مدیریت ناوگان خودرویی در شرکت آبفای تهران (تعداد بازدید : 1639)
شرکت پیشگامان صنعت طاها موفق به استقرار سامانه مدیریت ناوگان خودرویی در شرکت آبفای تهران گردید .کلیه خودروهای خدمت (متعلق به شرکت صنعتکاران بهمن) به ردیاب خودرویی مجهز گشته و نرم افزار سامانه برای مسئولین ذیربط آموزش و راه اندازی گردید.  

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
منبع : مدیریت بازرگانی شرکت


آدرس دفتر مرکزی: 
تهران - سهروردی شمالی (بعد از تقاطع مطهری) - پلاک 297- واحد 3

تلفن دفتر مرکزی :
  88895129(9821+)   

             Email : info@pstaha.com

تماس با ما در          

Copyright © pishgaman sant taha. All Rights Reserved