تامین تجهیزات فناوری RFID در سازمان مدیرت پسماند ساری تامین تجهیزات فناوری RFID در سازمان مدیرت پسماند ساری (تعداد بازدید : 3771)
تجهیزات RFID مورد نیاز اعم از تگ خودرویی و قرائتگر ثابت و ... برای پروژه شناسایی خودروهای حمل پسماند (زباله و نخاله) برای سازمان پسماند شهرداری ساری تامین شد.

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
منبع :


آدرس دفتر مرکزی: 
تهران - سهروردی شمالی (بعد از تقاطع مطهری) - پلاک 297- واحد 3

تلفن دفتر مرکزی :
  88895129(9821+)   

             Email : info@pstaha.com

تماس با ما در          

Copyright © pishgaman sant taha. All Rights Reserved