کنترل اماکن با ویژگی های خاص

برخی از مشتریان دارای نیازهای خاص هستند که برای برخی می توان از ترکیب روش ها و ماژول ها به محصولی جدید دست یافت که کلیه نیازهای مشتریان خاص را جوابگو می باشد . در ادامه به برخی از این محصولات و خدمات می پردازیم :

- استفاده توامان از روش های شناسایی:
برخی از مشتریان به لایه های امنیتی پیچیده تر در کنترل تردد و دسترسی نیاز دارند که برای این دسته از درخواست ها ،این شرکت اقدام به ترکیب و استفاده توامان از حداقل دو فن آوری برای شناسایی نموده است . به طور مثال برای شناسایی پرسنل می توان از کارت های هوشمند بدون تماس و پردازش اثر انگشت آنان برای ثبت ورود به اماکن خاص استفاده نمود. 
همچنین می توان برای شناسایی خودروها از فن آوری RFID استفاده نمود. 

- ثبت تجهیزات اضافی: 
به منظور ثبت کامل رویدادها در هنگام ورود و خروج می توان علاوه بر ثبت مشخصات ،امکان ثبت وجود و یا خروج اموال و تجهیزات اضافی همراه را برای مسئولین و کاربران سامانه فراهم ساخت . 

- تصویر برداری خودرو با اشعه ایکس (X-Ray) : 
یکی دیگر از نیازمندهای سازمان ها و اماکن خاص ،اسکن کامل مراجعین بخصوص وسایل نقلیه می باشد تا از عدم وجود مواد خطرناک جلوگیری نماییم. 
- اعتباردهی دسترسی وسایل نقلیه :
به منظور دسترسی وسایل نقلیه و خودروها می باید اطلاعات خودرو به همراه شماره پلاک و یا مشخصات تگ RFID در سامانه کنترل تردد و دسترسی ثبت و ذخیره شده باشد تا با شناسایی خودرو در هنگام ورود و یا خروج ، رویداد مربوطه ثبت و سایر فعالیت های پیش بینی شده در سیستم اجرا گردد . همچنین می توان برنامه مدونی برای ورود و خروج ها در نظر گرفت و مشخصات برنامه ورود و خروج نیز در نرم افزار اعمال نمود. 
بنابراین لازم است برای اعتبار دهی دسترسی کلیه مشخصات لازم توسط کاربران سامانه وارد نمایند تا خللی در عملکرد سامانه پیش نیاید. 
- اعتبار سنجی دسترسی وسایل نقلیه : 
در هنگان خروج خودرو از پارکینگ ، خودروها بارای خروج اعتبار سنجی می شوند تا خودروهای مجاز خارج شوند. یکی از پارامترهای اعتبار سنجی مورد نظر ثبت ورود خودرو به مجموعه پارکینگ است . بنابراین اعتبار دسترسی خودرو در هنگام خروج نیز توسط سامانه بررسی می شود. 

آدرس دفتر مرکزی: 
تهران - سهروردی شمالی - تقاطع میرزای زینالی - پلاک 312- واحد 5

تلفن دفتر مرکزی :
  86030536-88895129(9821+)   

             Email : info@pstaha.com

تماس با ما در          

Copyright © pishgaman sant taha. All Rights Reserved