دانلود کاتالوگ

Loading the player ...

کاتالوگ تگ RFID
iconDownloadPlaySize
icon RTU100.pdf 411.29 KB
icon RTU101.pdf 386.2 KB
icon RTU102.pdf 405.71 KB
icon RTU103.pdf 408.54 KB
icon RTU104.pdf 424.07 KB
icon RTU105.pdf 411.64 KB
icon RTU106.pdf 377.86 KB
icon RTU107.pdf 399.4 KB
icon RTU108.pdf 409.7 KB
icon RTU109.pdf 372.48 KB

کاتالوگ ردیابهای اموال
iconDownloadPlaySize
icon GTA01.pdf 295.4 KB
icon GTA02.pdf 429.12 KB
icon GTA03.pdf 395.81 KB

کاتالوگ ردیاب پرسنلی
iconDownloadPlaySize
icon ردیاب محکومین.pdf 537.16 KB
icon GL300.pdf 463.79 KB

کاتالوگ ردیابهای خودرو
iconDownloadPlaySize
icon GTR103.pdf 325.85 KB
icon GTR105.pdf 444.84 KB
icon GTR120.pdf 613.66 KB
icon GTR1100.pdf 637.14 KB
icon GTR1200.pdf 656.29 KB
icon GTR3400.pdf 355.19 KB
icon GTR5300.pdf 630.38 KB
icon GTR5500.pdf 663.78 KB
icon VD2000.pdf 1002.37 KB
icon مقایسه محصولات.pdf 265.3 KB

کاتالوگ قرائتگرهای RFID
iconDownloadPlaySize
icon FR6111.pdf 333.27 KB
icon FR6134.pdf 336.27 KB
icon handheld.pdf 342.09 KB

کاتالوگ راهکارها
iconDownloadPlaySize
icon AVL.pdf 232.81 KB
icon PMS.pdf 254.48 KB
icon RFID.pdf 235.12 KB

آدرس دفتر مرکزی: 
تهران - سهروردی شمالی - تقاطع میرزای زینالی - پلاک 312- واحد 5

تلفن دفتر مرکزی :
  86030536-88895129(9821+)   

             Email : info@pstaha.com

تماس با ما در          

Copyright © pishgaman sant taha. All Rights Reserved